Pal Melaminat PFLEIDERER

R38002 RU SALCAMPAL MELAMINAT 2800*2100*18mm (COD VECHI R 5028 )