Pal Melaminat PFLEIDERER

R37001 LN ULM BARONPAL MELAMINAT 2800*2100*18mm (COD VECHI R 5622)