Pal Melaminat PFLEIDERER

R20039 RU STEJAR SONOMA GRIPAL MELAMINAT 2800*2100*18mm